Network home

Network homepage

Handvest van de European Cities Urban Wind Network

Inleiding

Urban windturbines (UWT) zijn installaties met kleine wind turbines in bebouwde gebieden. Sommige van de UWT technologieŽn zijn nog in ontwikkeling, evenals de UWT markt. Om deze ontwikkelingen te vergemakkelijken en te ondersteunen is er behoefte aan meer informatievoorziening en informatie-uitwisseling.
Het WINEUR project (Wind Energy Integration in the Urban Environment) beschrijft de technische-, financiŽle-, juridische- en belevingsaspecten aspecten van UWT. Het project wordt gesubsidieerd door het Europese programma Intelligent Energy for Europe.
In het kader van WINEUR zijn diverse studies verricht en discussiebijeenkomsten, symposia en workshops georganiseerd. Omdat de locale overheden als een belangrijke stakeholder voor UWT worden gezien, is voor deze doelgroep ook nog een excursie georganiseerd naar een aantal UWT locaties in Nederland. Overige stakeholders van UWT zijn: de eigenaren van grote gebouwen zoals kantoor- en flatgebouwen, bouwbranche, energiebureaus, energiebedrijven, landelijke en provinciale overheden, onderzoeksinstellingen, installatiebranche en leveranciers van kleine windturbines.
Om het voor de stakeholders mogelijk te maken de informatie met betrekking tot UWT over te dragen en/of te vergaren hebben we binnen WINEUR een netwerk in het leven geroepen onder de naam European Cities Urban Wind Network.

Stellingen van European Cities Urban Wind Network

  • UWT hebben de potentie om een zinvolle bijdrage te leveren aan de duurzame energieopwekking in bebouwde gebieden van Europa.
  • Om verdere verduurzaming van de energielevering in bebouwde gebieden van Europa te stimuleren is het zinvol om technologieontwikkeling en toepassing van UWT te stimuleren.

Doel van European Cities Urban Wind Network

Het faciliteren van de uitwisseling van informatie en ideeŽn tussen de partijen en het ondersteunen van de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak voor de verdere technologie- en marktontwikkeling.

Om de bovengenoemde doelstelling te bereiken zijn de partijen bereid om:

  1. de niet vertrouwelijke technische, economische en andere informatie met elkaar uit te wisselen.
  2. de informatie en ervaringen betreffende de lopende en uitgevoerde projecten met elkaar uit te wisselen.

Aanpak

De informatie-uitwisseling vindt plaats via een speciaal daarvoor gereserveerd, afgeschermd deel van de webpagina van WINEUR. De leden van European Cities Urban Wind Network krijgen toegang tot deze pagina met behulp van een toegangscode. De leden worden geautoriseerd voor het verrichten van de volgende activiteiten:
  1. Het inzien en/of downloaden van projectinformatie betreffende UWT producten en projecten.
  2. Het beschikbaar stellen van de informatie over de eigen projecten of opgedane ervaringen.
  3. Het zoeken naar potentiŽle projectpartners op de nationale en internationale ledenlijst.
  4. Het uitwisselen van ideeŽn met andere leden omtrent het oplossen van knelpunten en/of nieuw op te zetten projecten.

Aanmelden

De partijen kunnen zich aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen voor European Cities Urban Wind Network.

De door u aangeleverde gegevens zullen alleen voor andere netwerkleden beschikbaar zijn. Nieuwe netwerkleden krijgen een 'login' en een 'password' voor toegang tot de netwerk-webpagina's via de link op de website www.urbanwind.org.